ตารางสี
 
 

       Epoxy Coating
 
             สีพื้น Epoxy เป็นชื่อสีประเภทหนึ่งที่มีส่วนประกอบของเรซินประเภทอีพ๊อกซี่ ซึ่งเป็นสารจำพวกเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) โดยมีส่วนประกอบของเรซินที่ช่วยทำปฏิกิริยาแข็งตัว (Curing agent) เช่น พวก อะมีน (Amine) โพลีอะมีน(Polyamine) โพลีอไมด์ (Polyamide) เป็นต้น
 
             ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจะเปลี่ยนสภาพสีพื้น Epoxy ที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำและโครงสร้างแบบธรรมดาให้มีโครงสร้าง
โมเลกุลใหญ่(เกิดการเชื่อมขวาง)ขึ้นทำให้มีคุณสมบัติเด่นขึ้น เช่น ความแข็ง ทนทานต่อสารเคมี กรด ด่าง สารซักฟอก
โซลเว้นท์และน้ำ อย่างไรก็ตามสีประเภทอีพ๊อกซี่ไม่สามารถทนต่อแสงอุลตร้าไวโอเลตจากแสงแดดได้ และจะทำให้เกิดการ
เสื่อมสภาพเป็นฝุ่นผง (Chalking) ดังนั้นจึงไม่เหมาะสมที่จะใช้กับงานภายนอก
 
             จากคุณสมบัติของสีพื้น Epoxy ผลิตภัณฑ์เคลือบผิวพื้นอีพ็อกซี่ที่มีคุณสมบัติมากมายที่ถูกออกแบบเป็นพิเศษ
สำหรับงานพื้นอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมี รูปแบบ รุ่น สี ความหนาคุณสมบัติ ให้เลือกหลากหลาย และมีสมบัติพิเศษ
ที่สามารถสรุปได้ ดังนี้
 
                 - พื้นไร้รอยต่อ
                 - ไม่เพาะเชื้อโรค (GMP&HACCP)
                 - แข็งแกร่ง ทนทาน และทนทานสารเคมี
                 - ไม่ซึมซับนั้าและฝุ่นละออง
                 - ทำความสะอาดง่าย
                 - มีสีให้เลือกหลายหลาก
 
                 พื้นอีพ็อกซี่มีโครงสร้างทั้งหมด 4 ส่วนด้วยกัน เริ่มตั้งแต่พื้นชั้นล่างที่เป็นคอนกรีต ถัดมาเป็นชั้นรองพื้นจากนั้นจะเป็น
                 การปาดปิดช่องและรอยร้าวของคอนกรีตด้วยเนื้อสีจริง โดย ส่วนสุดท้ายจะเป็นการเคลือบด้วยสีต่างๆ
                 ตามความหนาที่เราต้องการ ดังแสดงในดังรูป
 
 
 
 
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เอส.เอส. อีพ็อกซี่ เซอร์วิส
99/27 ซอยหทัยราษฎร์ 33 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
โทร.02-906-7969 , 085-684-2645 , 084-720-6529 แฟกซ์ 02-906-7969
Email: na_nssepoxy@hotmail.com